Pasińska, Dorota. 2016. „Rynek Wieprzowiny W ujęciu Globalnym I Krajowym”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1):187-98. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.16.