Przybysz, Marzena, Małgorzata Konarska, Edyta Popis, i Anna Sakowska. 2016. „Produkcja Oraz Handel Wybranych Warzyw będących głównym źródłem karotenoidów W Polsce I Na świecie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1):211-23. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.18.