Stańko, Stanisław, i Aneta Mikuła. 2016. „Zmiany Struktury Obszarowej Gospodarstw Rolnych W Krajach UE-15 I W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1):234-44. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.20.