Cymanow, Piotr. 2016. „Znaczenie czynników determinujących Decyzje Powrotne migrantów Zarobkowych pochodzących Z obszarów Wiejskich”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (2):47-54. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.26.