Czyżewski, Andrzej, i Łukasz Kryszak. 2016. „Współzależności międzygałęziowe W Sektorze Rolnym W świetle Modelu Input-Output a Poziom Finansowego Wsparcia Rolnictwa W Wybranych Krajach”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (2):55-65. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.27.