Pawlak, Karolina. 2016. „Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne W przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (2):242-57. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.45.