Boczar, Paweł. 2016. „Znaczenie Gospodarcze Soi Oraz możliwości Rozwoju Jej Produkcji W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (3):35-48. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.60.