Jaśkiewicz, Jacek, i Maria Parlińska. 2016. „Gospodarka Cyrkulacyjna W Zakresie żywności – konieczność Oraz Zyski Dla Sektora I społeczeństwa”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (3):121-29. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.68.