Kołodziejczak, Włodzimierz. 2016. „Zasoby Pracy W Polsce ogółem I Na Wsi Wobec Przemian Gospodarczych Oraz trendów Demograficznych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (3):199-211. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.75.