Kułyk, Piotr. 2016. „Dysproporcje W wielkości Finansowego Wsparcia Rolnictwa W Wybranych Krajach UE”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (3):232-42. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.78.