Mroczek, Robert. 2016. „Regionalne zróżnicowanie Produkcji I Konsumpcji mięsa Na świecie W Latach 2003-2015”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (3):282-91. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.83.