Kozioł-Kaczorek, Dorota. 2016. „The Livestock Production in Norway”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (4):188-95. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.111.