Krzyżanowski, Julian. 2016. „The Problems of Direct Support for Plant Production in the European Union and the United States”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (4):196-204. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.112.