Laskowska, Elwira, i Sevak Torgomyan. 2016. „The Role of Government in the Housing Market”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (4):205-12. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.113.