Parlińska, Maria, i Piotr Pomichowski. 2016. „Evaluation of Human Capital in Selected EU Countries Using Cluster Analysis”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (4):253-59. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.118.