Rejman, Krystyna, Grzegorz Ganczewski, Aleksandra Prandota, i Karolina Zabłocka. 2016. „The Possibility of Food Consumption Improvement by Reducing Food Wastage in the Households in Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (4):281-92. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.121.