Wasilewski, Mirosław, Mykola Orlykovskyi, Natalia Poprozman, i Lesia Zaburanna. 2016. „Methodological Aspects of Creating the System of Indicators of Crisis Prevention As the Foundation for Stabilization of Agricultural Production Based on Ukrainian Experience”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16 (4):308-21. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.124.