Kolpiński, Jerzy, Janusz Smagacz, i Jarosław Stalenga. 2022. „Wpływ możliwych Zmian Struktury I Poziomu intensywności Produkcji Na produkcyjność roślin I siłę oddziaływań środowiskowych W Perspektywie 2030 Roku”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22 (2):4-16. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.2.5.