Pleños, Mary. 2022. „Time Series Forecasting Using Holt-Winters Exponential Smoothing: Application to Abaca Fiber Data”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22 (2):17-29. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.2.6.