Tafida, Ahmadu, Amurtiya Michael, i Markson Nandagoyang. 2022. „Analysis of Livelihood of Rural Irrigated Crop Farmers in Kano State, Nigeria”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22 (2):57-64. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.2.8.