Bułkowska, Małgorzata. 2022. „Polski Handel Produktami Rolno-spożywczymi Z Chinami”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22 (3):5-17. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.3.9.