Jarczok-Guzy, Magdalena. 2022. „Stawki Podatku VAT a zużycie środków Ochrony roślin I nawozów Mineralnych W Krajach Unii Europejskiej W Obliczu Wyzwań zrównoważonego Rozwoju”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22 (3):18-32. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.3.10.