Olech, Igor, i Michał Wielechowski. 2022. „The Possible Impacts of Financial Nudging in the Food Infant Industries: Beyond Meat Case Study”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22 (3):33-42. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.3.11.