Rosińska-Bukowska, Magdalena. 2014. „Procesy Globalizacji I Ich wpływ Na Gospodarkę żywnościową I Rolnictwo - Przez Pryzmat działalności Korporacji Transnarodowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1):97-107. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.10.