Zalewski, Arkadiusz. 2014. „Analiza konkurencyjności Polskiego Eksportu nawozów Azotowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1):141-47. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.14.