Krzyżanowski, Julian. 2014. „Akty Delegowane Unii Europejskiej W Odniesieniu Do Wspólnej Polityki Rolnej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (2):118-25. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.27.