Nowaczyk, Piotr. 2014. „Możliwości Poprawy Sytuacji Polskiej Floty Rybackiej W Oparciu O międzynarodowe doświadczenia W Stosowaniu Zbywalnych Koncesji Połowowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (2):149-60. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.30.