Pawlak, Karolina. 2014. „Zmiany W Polskim Handlu Zagranicznym Produktami Rolno-spożywczymi Po Akcesji Do Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (2):170-84. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.32.