Kisielińska, Joanna. 2014. „Zmiany Cen zbóż W Krajach UE W Latach 2000-2012”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (3):85-97. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.49.