Komorowska, Dorota. 2014. „Prawidłowości Rozwoju Rolnictwa a rozwój współczesnego Rolnictwa”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (3):98-110. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.50.