Ligenzowska, Joanna. 2014. „Rolnictwo Ekologiczne Na świecie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (3):150-57. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.55.