Wielewska, Izabela. 2014. „Rozwój OZE Na Obszarach Wiejskich I Ich wpływ Na środowisko Przyrodnicze W Opinii doradców Rolnych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (3):186-95. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.59.