Andrzejuk, Adam. 2014. „The Analysis of Production and Trade Patterns in Cocoa Market Worldwide and in Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (4):5-14. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.65.