Jabłońska, Lilianna, Dominika Kowalczyk, i Dawid Olewnicki. 2014. „Polish Foreign Trade in Ornamental Nursery Plants After the Accession to the EU”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (4):72-82. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.71.