Papaelias, Theodore, Alina Hyz, i Vasilios Panagou. 2014. „The Developments and Trends of the Agricultural Sector in Greece”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (4):108-15. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.75.