Vashchyk, Mariana, i Tomasz Siudek. 2014. „Ecological Development of Rural Areas in the European Union Member States in 2000-2012”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (4):194-204. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.85.