Wrzesińska-Kowal, Joanna, i Katarzyna Drabarczyk. 2014. „Food Production in Poland, Compared to Selected European Union Member States”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14 (4):205-14. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.86.