Mrozek, Michał. 2022. „Indian Agriculture and Rural Economy in Terms of the COVID-19 Pandemic”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22 (4):35-46. https://doi.org/10.22630/PRS.2022.22.4.15.