Faber, Antoni, i Zuzanna Jarosz. 2023. „Charakterystyka zrównoważenia Rozwoju Biogospodarki W Polsce - Wymiar Ekologiczny”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 23 (1):4-18. https://doi.org/10.22630/PRS.2023.23.1.1.