Sobczak-Malitka, Wioleta, i Emilia Sobczak. 2023. „Changes in the Vegetable Oil Market, With Particular Emphasis on Market Instability in Relation to the War in Ukraine”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 23 (1):46-57. https://doi.org/10.22630/PRS.2023.23.1.4.