Kozioł-Kaczorek, Dorota. 2013. „A Combined Muilticriteria Procedure for Agriculture Real Estate Valuation”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 13 (4):87-93. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.4.64.