Krzyżanowski, Julian. 2013. „Small, Young, Active – Some New Elements of the CAP Reform”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 13 (4):105-14. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.4.66.