Artyszak, Arkadiusz. 2013. „Wpływ Reformy Rynku Cukru W Unii Europejskiej Na Wyniki Handlu Cukrem W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 13 (3):7-15. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.32.