Kacperska, Elżbieta. 2013. „Stosunki Handlowe Polski Z Niemcami W Latach 2003-2012 Ze szczególnym uwzględnieniem Handlu artykułami Rolno-spożywczymi”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 13 (3):104-16. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.42.