Krzyżanowski, Julian. 2013. „Czynniki wpływające Na wysokość Polskiej składki Do ONZ Ds. Wyżywienia I Rolnictwa”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 13 (3):145-59. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.46.