Nowaczyk, Piotr. 2013. „Próba Ukazania wpływu Integracji Europejskiej Na Restrukturyzację Polskiej Floty Rybackiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 13 (3):172-82. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.48.