Wieliczko, Barbara. 2013. „Perspektywy Rozwoju Polskiego Rolnictwa W świetle Proponowanego kształtu WPR 2014-2020”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 13 (1):164-73. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.17.