Kozioł-Kaczorek, Dorota. 2015. „Agricultural Property Market in Norway - Basic Information”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 15 (4):119-26. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.4.60.