Czyżewski, Andrzej, i Łukasz Kryszak. 2015. „Relacje Cenowe W Rolnictwie Polskim a dochodowość Gospodarstw Rolnych I Gospodarstw Domowych rolników”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 15 (3):17-29. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.34.