Juszczyk, Juliusz. 2015. „Światowy Rynek łososia Hodowlanego - Stan I Perspektywy”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 15 (3):49-60. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.37.